شرایط سخت و سنگین و طاقت فرسایی بر منتظران حاکم شده است .کارها پیش می رود ولی بسیار کند است و مومنان و منتظران واقعی در حالت روحی ناموزون و پیچیده ای قرار گرفته اند .برغم این فضای سخت ما به عادت همیشه امیدوار خواهیم ماند .

بعد از تمرکز بر عربستان و خاندان ضد بشری و تکفیری حاکم بر ان لازم است بر شام هم توجه لازم را داشته باشیم .شکست های سنگین داعش در عراق و سوریه و تلفات سنگینی که متحمل شده این نوید را می دهد که بزودی و تا بهار سال اینده این گروهک تکفیری حذف یا حداقل به شدت ضعیف خواهد شد .مدتی است زمزمه مهاجرت ستاد داعش به لیبی وجود دارد

دقت و رصد نوع شکست های داعش و سایر تکفیری ها نوعی دستکاری را نشان می دهد و اینکه قبول کنیم فقط حملات روسها عامل این تغییر میدانی است کمی سخت است .باید مسایلی پشت پرده در جریان باشد که دست حمایت خودش را برداشته باشد هر چند حملات روسها هم بی تاثیر نبوده ولی عامل اصلی اغاز روال داعش نیست.

همه جبهه های دیگر نبرد در منطقه هم به نوعی قفل شده اند .با وجود پیش روی ارتش سوریه و عراق نمی توان از نقشه های در جعبه تکفیری صلیبی صهیونی غقلت کنیم . نوعی انتظار در همه جا از یمن گرفته تا غرب و شرق اسلامی حاکم شده است .معلوم نیست ایا خستگی از چند سال جنگ است یا رخوت ناشی از پیش نرفتن کارها مطابق پیش بینی هاست.

عربستان و اعراب ذلت حقیقتا بعد از بسط نفوذ امپراطوری تشیع تا مدیترانه و هراس از دور زدن خلیج فارس و نمایش قدرت دیپلماسی در توافق هسته ای به بن بست عجیبی رسیده و گیج شده و قدرت تصمیمش از دست رفته است .این می تواند انها را به تصمیم نهایی برساند و در این همه موجودیت خود را به میدان بیاورند گزارشها از دربار سعودی نشان می دهد همه فکر و ذکرشان ایران شده و همچون مار زخم خورده اند که بی هدف به این و ان حمله می کنند .تلاقی قدرت نظامی و حکمت ایرانی دنیا را درباره قدرت نوظهور دنیا برای اعراب پترودلار سخت است و نمی توانند بپذیرند و هضم هژمونی ایران بر مربع نفت و گاز خاورمیانه غیر ممکن است .

البته اعراب فکر می کنند فقط همین عامل غرب را به سمت ایران چرخانده و درک دیگر عوامل برایشان سخت است چون اصولا ذهن پردازشگر و عمیقی در هیئت حاکمه این دولتها وجود ندارد

لذا به نظر من باید انتظار اقداماتی توسط اعراب و ترکیه و کمک پنهان یهود و غرب از سمت شام باشیم .غرب برغم چرخش هنوز دلش انجاست و پذیرش هوو برایش هنوز کامل جا نیفتاده لذا اگر اقدامی را مفید بداند با ان مخالفت نخواهد کرد مخصوصا اگر امسال در امریکا یک تندرو نزدیک نئوکانها قدرت یابد پازل اعراب کامل می شود