قال الله تعالی : انا من المجرمین منتقمون ما از ظالمان انتقام سختی خواهیم گرفت .
اردوغان 
دیکتاتور خونریز و عامل و شریک قتل صدها هزار انسان در سوریه و عراق از کودتای نظامی جان بدر برد .اسمان شب زده و تاریک خاورمیانه نزدیک بود نفسی ولو اندک به راحتی بکشد و اردوغان مثل همه دشمنان بشریت ذلیل شود ولکن به هر علت و دلیلی فرصت گرفت تا سنت املا و استدراج الهی او و متحدان وهابی و شیاطین وبت های  جدید مسلط بر دیار وحی را هر چه بیشتر فرو ببرد .ان شب اما اردوغان ٬ هزار بار مرد و زنده شد .
این کودتا شکست خورد اما شک نکنید اردوغان به ذلت بارترین شکلی از قدرت کنار خواهد رفت و این تازه اغاز ماجراست.بعضی میگویند غرب پشت صحنه کودتا بود و ال سعود هم خبر داشتند ٬ چه خبر مسرت بخشی٬ اللهم شغل الظالمین بالظالمین