بعد از مایک پمپئو و رئیس سیا امروز جان بولتون به سمت رئیس شورای امنیت ملی امریکا شد .این افراد و جز انها تندورهای جنگ طلبی هستند که همه سمت و سوی رئیس جنگ افروز خود یعنی شخص دونالد ترامپ را دارند و منطقه و جهان را به سمت جنگی ویرانگر فراگیر و طولانی مدت پیش می برند .
هم افراد محیط ترامپ و هم کشورهای متحد نزدیک امریکا به شکل بی سابقه و بی نظیری مجموعه ای از افراد و کشورهای تندرو افراطی شده اند که به شدت ضد بشری و جنگ طلبانه عمل می کنند. لابی های مختلف هم به کمک انها امده اند .اسرائیل که بنیادش بر جنگ استوار است و کابینه های ان همواره کابینه جنگ اند . در عربستان و امارات هم افرادی به قدرت رسیده اند که برای تثبیت بقای خود نیاز به خونریزی و جنگ دارند .
بن سلمان و بن زاید شخصیت لازم برای رهبری کشورهایشان را ندارند اما در یک چیز با ترامپ مشترک هستند و ان بی ثباتی ضعف ساختاری نداشتن کاریزما و مقبولیت و مشروعیت .مخصوصا که ترامپ در مسئله دخالت روسیه در انتخابات گیر افتاده است.همه اینها و مسائل پیدا و پنهان دیگر باعث شده اند که جهان جای خطرناکی شود .
جمع شدن این تعداد تندرو جنگ طلب در محور غربی عربی اسرائیلی عادی نیست و برای اولین بار است به این شکل اتفاق می افتد .سیل خرید اسلحه که گفته می شود فقط عربستان  بیش از هزار میلیارد دلار اسلحه جدید خریده است ، به هیچ وجه اتفاقی و معمول نیست .اسرائیل به بهترین جنگنده های جهان و به بهترین پاتریوت ها تجهیز شده است .این کارها جز برای براه انداختن جنگ نیستند.
انچه مسئله افراط گری در منطقه توسط محور غربی عربی را با احتمالات بسیار بالا مطرح می کند از سه جهت قابل بررسی است :
اول پیروزی های قاطع محور مقاومت که هیچ مجالی برای تاریک اندیشان تکفیری صهیونی باقی نگذاشته است 
دوم خرید های سنگین و بی سابقه سلاح و گسیل انها به منطقه بصورت روزانه و بر مدار ساعت 
سوم بی چارگی اسرائیل در منطقه و کشیده شدن دندانهای این رژیم توسط محور مقاومت 
این سه موضوع و مسائل جانبی دیگر اوضاع منطقه و بعد از ان جهان را هاله ای از ابهام قرار داده است و هر لحظه امکان شعله ور شدن جنگ در ان وجود دارد .سال 97 از این جهت سالی مهم دقیق و حساس خواهد بود .