بهار عربی 
سقوط دولتهای متعدد در یمن مصر و...
گسترش اعتراضات به شرق اسلامی و سوریه 
نظامی شدن اعتراضات در سوریه 
سوار شدن قطر و عربستان بر امواج اعتراضات در سوریه به نمایندگی از غرب و گسیل اسلحه به شام 
پیدایش داعش 
تصرف مناطق وسیعی از اراضی سوریه توسط داعش
حمله داعش به عراق و تصرف 40 درصد عراق 
اغاز جنایات بی نظیر داعش به نام اسلام و قران 
مهاجرت میلیونها نفر از مردم از خانه و کاشانه خود 
تاراج ثروتهای مادی و فرهنگی در عراق و سوریه توسط داعش  
به قدرت رسیدن سلمان و پسرش در عربستان و اغاز رویکرد تند و افراطی در این کشور
حمله عربستان به یمن 
اغاز حمله جبهه مقاومت به تجمع دواعش در سوریه و عراق 
به قدرت رسیدن ترامپ
شگست کامل پروژه داعش در بعد نظامی 
اغاز توسعه میدانی نیروهای مقاومت در عراق و سوریه
شروع تهدیدات اسرائیل علیه جبهه مقاومت 
گسترش حملات به عربستان توسط انصارالله
به رسمیت شناخته شدن عملی اسرائیل توسط بن سلمان و سفرش به امریکا انگلیس فرانسه 
حمله اسرائیل به پادگان تی 4
حمله دول امریکا فرانس انگلیس به سوریه 
تهدید ایران برای انتقام از اسرائیل به خاطر شهادت 9 نفر از رزمندگان اسلام 
برگزاری اجلاسیه سران عرب در ظهران عربستان 
برگزاری مانور کشورهای متحد عربستان با تاکید بر اسلامی و سنی بودن این نیروها 

امروز با گذشتن از دهها و صدها بحران ریز و درشت حاکمان دنیا در غرب به این نتیجه قطعی رسیده اند که باید پروژه ای شبیه به داعش ولی اینبار با کنترل بیشتر بر ان و هم راستائی کامل با اهداف اقتصادی سیاسی و اخرالزمانی غرب داشته باشد .لذا تمام برنامه های انها این است که دو قوه اصلی جهان اسلام یعنی شیعه و سنی را به جان هم بیاندازند. غرب هم ضمن فروختن سلاحش به انها هیچ هزینه مادی و انسانی  متحمل نشود و در عین حال  امنیت اسرائیل را هم تامین نموده باشد و انها فقط از دور اوضاع متحدان خود را کنترل کنند.حاکمان نادان و جاهل در برخی کشورهای اسلامی همچون عربستان امارات قطر مصر سودان و غیره نیز دقیقا در زمینی که غرب ابعادش را مشخص نموده بازی می کنند.

لذا ما در ماه ها یا سالهای کم اینده با مراحل مختلف این پروژه عظیم مواجه خواهیم شد .فروش حدود هزار میلیارد دلار سلاح به عربستان و امارات ، خروج نیروهای امریکا از سوریه ، جنگ یمن ، جنگ داخلی لیبی و در اینده نزدیک در مصر را باید در راستای هم تجزیه و تحلیل نمود و این پرونده ها جدای از هم نیستند.

غرب و امریکا می داند که قضایای منطقه به هم مرتبط هستند به عنوان مثال اگر از جانب سوریه فشار بیاورند حتما از جانب یمن یا از جانب حزب الله لبنان تحت فشار قرار خواهند گرفت .و همینطور سایر مسائل منطقه ای نیز همینطور است .
نقشه غرب این است که یک نیروی قوی و واکنش سریع و ابدیده را اماده کند تا بتواند ظرف مدت کوتاهی سوریه عراق لبنان را از نفوذ جبهه مقاومت خارج کند.لذا دارند گروههای تندرو و میانه رو و حتی داعش را گردهم می اورند.نقشه اصلی انها از جنوب سوریه است به این علت که راههای دسترسی به پایتخت در این قسمت اسانتر از شمال و شرق سوریه است .در ثانی این جبهه تازه نفس است و چندین سال است در مانورهای مختلف نیرو را اماده کارزارهای سریع و چابک نموده اند.از نظر تسلیحات هم به اخرین فناوری ها مجهزند .زیر ضرب فشارهای نظامی هم نبوده است.البته احتمالا غرب دو فاکتو عمل خواهد کرد.
لذا بعید است غرب در این مرحله خود وارد عرصه نبرد شود چون بسیار اسیب پذیر است .باید مزدورانش را به مهلکه گسیل کنند.این بار هم سعی می کنند نقشه بریتانیا در اختلاف افکنی را اجرا کنند. باید دید تا چه حد موفق خواهند شد .
نقشه های خبیثانه انگلیس هم تمامی ندارد .حتما شنیدید که شایعه فرزند پیامبر بودن ملکه انگلیس را سر زبانها انداخته اند که این نقشه بسیار مشکوک و خبیثانه است و نشان می دهد که حتی در این مسائل هم دست دارند.
در همین حمله غرب به سوریه و حتی حمله پادگان تی 4 به نظر من فرصت های طلائی بوجود امد و برخی مشکلات حلو فصل شدند و نقاط ضعف جبران شد.این حملات یک بیدار باش بود و نشان داد دشمن برخی از خطوط قرمز جبهه مقاومت را زیر پا گذاشته و گوشمالی دشمنان حتما انجام می شود .به نفع اسرائیل خواهد بود که پاسخ ندهد .اگر پاسخ بدهد جنگ گسترش خواهد یافت و جبهه مقاومت خیلی زود وارد مرزهای فلسطین اشغالی  خواهند شد.
مسائل منطقه ای به گونه بسیار عجیبی به راه بسته خورده است و هیچ کلیدی وجود ندارد و باید با دندان باز شوند .امروز هم از ایران پیام مهمی مخابره شد .دست ها روی ماشه و موشک ها اماده شلیکند.این تنها پیامی است که در حال حاضر افراط گرایان حاکم بر امریکا اسرائیل و عربستان می فهمند.هر لغت دیگری که بکار برود فقط وقت کشی است .زمانهایی که در اختیار داریم باید صرف امادگی و گسترش عده و عدد شوند .
متاسفانه سخن اخیر یکی از رجال کشور در زمان بسیار بدی گفته شد و نقش عمده ای در تضعیف کشور خواهد داشت .جلسه اخیر 4 نفره هم نشان داد برخی افراد به بن بست رسیده اند و به جای فکر کردن به مقاومت به دنبال توافق با قدرتها برای خروج از سوریه و یا کاهش نیروهای مشاوره دهنده هستند .موضوعی که ضد امنیتی به نظر می رسد.
در مطالب اینده درباره سرنوشت برجام صحبت خواهیم نمود.