وبلاگ عاشقان و دلسوختگان امام زمان عج

اخرین وضعیت نقاط بحرانی منطقه

سردبیروبلاگ :امیر
تاریخ:بیست و هشتم اردیبهشت 95-10:35 ب.ظ

گزارشهای اطلاعاتی از عراق و سوریه حاکی است که بیش از نیمی از مناطق تحت تسلط گروه تندروی داعش دراین دو کشور از دست خلافت تکفیری خارج شده است .جبهه های نبرد جنگ های نیابتی سعودیان علیه شیعیان منطقه نشان می دهد که عربستان بدون هدف و استراتژی مشخص صرفا به کارهای ایذایی مشغول است ولی اداره کنندگان اصلی نزاع در غرب اسیا که اتفاقا در خارج از منطقه هستند برنامه ریزی دقیق و مرحله ای را در دستور کار دارند .
برخی صحبت ها در هفته های اخیر نشان می دهد که در جبهه خودی اعتقاد و باور به حداکثری بودن اتفاقات مورد تاکید قرار گرفته است و انتظارات قبلی کم رنگ شده اند .ما در اواخر سال گذشته امیدوار بودیم که امسال ۹۵ مقدمات اتفاقات بزرگ برای تغییرات ماهیتی رخ دهند و هنوز هم امیدواری ما به جای خود است و لکن نباید خوش بینی بیش از حد داشت چرا که ظاهرا چرخ روزگار گردش بسیار خواهد داشت . 
شرایط پیچیده سخت و نامعلومی ایجاد شده است و فشارها بر محور حق از نقاط مختلف وارد می شود و باید به اتکا به امدادهای الهی خود را اماده کنیم و نسل جوان و نوجوان را وارد کارزار سخت و نرم انتظار بنماییم . باید به هر شکلی عوامل ناامید کننده را برطرف کنیم و عملا نشان دهیم که کار سخت کند و پیچیده است و لکن رو به جلوست و عقب گردی در کار نیست . 
در یمن شرایط واقعا بحرانی است و مردم مومن و منتظر انجا در کانون و قلب بلاها قرار گرفته اند و شرایطشان خیلی سخت است و کمبودها بیداد می کند . کار به شکل بی سابقه ای طاقت فرساست و کلمات نمی توانند مصائب یمن را بازگو کنند . واقعا برغم انکه از صحنه یمن دوریم ولی از اینکه وضعشان اینگونه باشد احساس کلافگی و ناامیدی دارم و دیگر حتی نمی توانیم برای انها التماس دعا کنیم .
تا کی باید وضع محور حق اینگونه باشد مشخص نیست و دورنمای فعلی هم چیز خاصی را در کوتاه مدت نشان نمی دهد .
وضع در یمن عراق سوریه و حتی بحرین و سایر نقاط بحرانی جالب نیست . متاسفانه عوامل بیرونی و مخصوصا درونی کار را سخت کرده استذنظرات()