لطفا در نظرسنجی وبلاگ شرکت فرمائید

درباره انفجارات امروز در عربستان :سر باز کردن اختلافات موسسه وهابی و ال سعود

سردبیروبلاگ :امیر
تاریخ:پانزدهم تیر 95-04:50 ق.ظ

چهار انفجار انتحاری مناطق مختلف عربستان را در کام گرفت و عده ای از نیروهای امنیتی کشته شدند .این حوادث نشان می دهد کنترل ال سعود بر کشور اندک اندک تضعیف شده .گزارشهای اطلاعاتی حاکی از برنامه ریزی داعش برای حج امسال است که احتمال افزایش حملات با نیروهای خفته تکفیری زیاد است و ظاهرا اختلافات داخلی بین دو موسسه مذهبی وهابی و حکام ال سعود خاصه بن سلمان افزایش یافته و اتش زیر خاکستر شده و احتمال شعله ور شدنش در سال جاری و سال اینده کم نیست هر چند شاید فعلا فوری و فوتی نباشد
روایات در اینباره بیشتر شش ماه اخر منتهی به ظهور را پوشش داده ولی به نظر من این خونریزی از این بیشتر است و روایات نقطه اوج را گفته اند .کما اینکه ابی بصیر ضمن حدیثی از امام صادق ع پرسیده ذیحجه چه گونه ماهی است؟ امام فرموده : ذلک شهر الدم ان ماه خونریزی است .
پیامبر هم فرموده که یسلب الحاج و یسفک الدما فی ذلحجه منتخب الاثر
حجاج غارت شده و خون به پا می شود .
اگر این را جزو شش ماه اخر بیاوریم باید حمله سفیانی به کوفه را هم ذکر کنبم که صدهزار به کوفه و پشت کوفه حمله میبرند و جنایات زیادی مرتکب میشوند.مورد دوم شهادت نفس زکیه است که باز در ذیحجه است و پانزده شب فاصله دارد تا قیام علنی و کبری 
حتی امام عج از عدم علاقه مردم مکه خبر دار است و قبل از ارسال نماینده اش که احتمالا سیدی حسنی است می فرماید
اهل مکه مرا نمیخواهند ولی برای انجام حجت و ادای تکلیف نماینده ای به سوی انها گسیل میکنم
البته سرنوشت سید پاک نهاد را می دانید که چه سرنوشت غمباری در انتظارش است و او را در درون حرم مکی بین ذکن و مقام به طرز فجیعی سر می برند
حوادث منا هم در ذیحجه است 
ایا این حوادث و غیر ان در یکسال حادث میشوند؟معلوم نیست ممکن است اینطور باشند ممکن است متفرقه باشند یعنی در چند سال حوادث متوالی بشوند و شاید حوادث دیگری هم باشند .
البته اینها نزدیک ظهور هستند و فاصله ای ندارند و لکن حوادث امروز عربستان علامت مهمی است و نشان از شدت گرفتن اختلافات اشکار و پنهان دارد .بن سلمان و خود سلمان زخم اختلافات در دو سطح داخل خاندان سلطنتی و بین ال سعود و موسسه وهابی را عمیق کردند و کارد به استخوان رسیده است چون وهابیون از طرف امریکا هم فشار شدیدی احساس میکنند و از شروط سپردن پادشاهی به بن سلمان کاهش شدید اختیارات موسسه وهابی است .اتفاقی که قطعا مقاومت خون اشامان وهابی را در پی خواهد داشت .مانگران شیعیان مان در شرق هم در خود عربستان هم در بحرین و شیعیان مدینه قدرت پنهان و عمیق که ریشه در تاریخ تشیع دارد هستیم . مانگران سبعیت وهابیون وجناح نظامیشان داعش و هم ال سعود هستیم .
اختلافات بین جناحهای حاکم هر چه زودتر اغاز شود به نفع مومنان انجاست .هرچند ترکش هایی خواهند خورد ولی تضعیف هر دو جهت شدت خونریزی شیعیان را کاهش خواهد داد .نظرات()