به عادت همیشه ٬ دوباره و چند باره وهابیت سیه روی تاریک اندیش و فرزندان عبدالعزیز بن سعود در برابر تشیع سرخ علوی و حسینی زانو زدند .
مردان یمانی نقص و جوع و سختی را مبتلا شدند و بشر الصابرون را معنا نمودند .
در ابتدای جنگ یمن مومنان گفتند بینی ال سعود در یمن به خاک مالیده خواهد شد و شد .
یمانی ها از صدای غرش فانتوم های اف ۱۶ و اف ۲۲ و موشک های جهنمی غربی نهراسیدند بلکه بر عکس جنوب عربستان را عرصه تاخت و تاز مردانه خود نمودند تا عادل الجبیر که از امریکا حمله یمن را اعلان نموده بود ٬ از کنار دست جان کری التماس کند که خواهش می کنم جنگ را تمام کنید و صد واسطه قرار دهد تا بلکه سپاه اسلام در یمن با اتش بس موافقت کند.
در حلب و عراق هم وضع جبهه باطل تعریفی ندارد و تکفیریون مثل برگ های پاییزی سقوط می کنند و در واقع از داعش جز نامی باقی نمانده است و تمدید عمر باقی مانده انها برای بیرون اوردن انها از زیر گیوتین سپاه اسلام در شام و عراق است و گرنه انها عملا مهزوم و سرشکسته اند .
ایام عزت و شوکت ال سعود رو به نهایت است و باید منتظر ذلت و زبونی و تحقیر باشند .به سبب طغیان و غرور بی انتها و ظلم و تجاوز و تکفیر به ضدها میلیون انسان مسلمان و خیانت به ارمانهای انسانی و اسلامی 
ال سعود در اخرین نفس هایش قرار دارد و مهلت انها تمام شده حتی اگر به سیم اخر بزنند هم دوای دردشان نخواهد بود