وبلاگ عاشقان و دلسوختگان امام زمان عج

بررسی مقدماتی حضور روسها در حملات علیه داعش و تغییرات در بازیگران

سردبیروبلاگ :امیر
تاریخ:یازدهم مهر 94-10:38 ب.ظ

ورود روسیه به صحنه نبرد سوریه باعث تغییرات معادلات شده است .نباید از نقش توافقات پشت پرده غافل شویم و هنوز مشخص نیست جهانخواران چه تصمیماتی برای مهمترین و استرانژیک ترین ناحیه جهان گرفته اند. شاید ورود در ظاهر برای کمک به متحد قدیمی خود وحفاظت از  جایگاه عظیم روسیه در سوریه باشد ولی قطعا مسئله به همین جا ختم نمی شود و اهداف مهمتری از این حضور باید وجود داشته باشد. همراهی انتقادی امریکا از حضور روسیه به صورت کجدار و مریز است و صداهای متفاوت و متضادی از واشنگتن و دیگر پایتختهای غرب از جمله پاریس به گوش می رسد. 
حضور روسیه به شکل رو به تزاید خبر می دهد که روسیه فقط برای نجات اسد نیامده است و حتی صرفابرای مقابله داعش به میدان ورود نکرده است و اینکه نگران بازگشت تکفیری های چچنی به روسیه است تنها یک بهانه است که در درجات بعدی اهمیت قرار می گیرد. انها اهداف فراتری در سر دارند
ورود روسیه به میدان می تواند زمینه را برای تضاد منافع بین بازیگران فرا منطقه ای مهیا کند حتی اگر در ابتدا اشتراک منافع باشد بالاخره این حضور چندگانه در یک منطقه محدود جغرافیایی ولوبا منافع غنی می تواند خیلی زود خاورمیانه را وارد جنگ های در حد جهانی نماید .
این دامی که صهیونیزم برای برخی کشورها انداخته اند می تواند خیلی زود متحدان انها را وارد ان کند.این اتفاق نمی افتد مگر انکه کشورهای منطقه ابتدا وارد هرج و مرج شوند تا صحنه مهیای حضور مهره های اصلی شطرنج شود. .اولین کشوری که وارد بازی خواهد شد احتمالا اردن است و اولین کشور دچار هرج و مرج هم عربستان سعودی و سایر کشورهای جنوب خلیج فارس است.
باید اهمیت حضور روسها را بخوبی درک کنیم .حضور روسها شگفتی های زیادی را به دنبال خواهد داشت .انچه مشخص است اینکه تمام حوادث بطور دقیقی در مسیر مورد نظر درحرکت هستند.در بعضی از انها سرعت مطلوبی وجود دارد و در برخی ارام و تدریجی ولی رو به جلوست که برای هدف مورد نظر در حالحاضر کفایت می کند .
نظرات()