1398/02/21  ساعت 01 و 52 دقیقه و 02 ثانیه    ویرایش: 1398/03/9 ساعت 03 و 36 دقیقه و 41 ثانیه
توسط:
نوع مطلب: مراسم ختم قران ،

بسم الله الرحمن الرحیم 
شهر رمضان الذی انزل فیه القران 
ششمین ختم قران کریم ویژه وبلاگ صبح قریب در ماه رمضان سال 98 را با توکل بر پرودگار و استعانت از او اغاز می نمائیم.این ختم مخصوص وبلاگ صبح قریب است و حتما باید با نیت خاص و به قصد تعجیل در ظهور اقا و مولایمان امام زمان عج قرائت گردد .لطفا بقیه دوستان تا تکمیل هر 30 جزء قران مجید اعلام امادگی نمایند که حداقل یک جزء را قرائت نمایند .ان شاء الله امسال هم این ختم قران کریم مورد استقبال مومنان منتظر روزه دار قرار بگیرد.
در لحظات حساس تاریخی نیاز به توسل به قران و استعانت از ان برای درخواست از خداوند برای فرا رسیدن ظهور اهمیت خاصی دارد و خوانندگان و همراهان این وبلاگ باید به اندازه خود به مسئولیت تاریخی خود عمل کنند و ان شاء الله مورد قبول درگاه حق قرار بگیرد.
شیخ عباس قمی می فرماید:اگر ثواب ختم قران را به امام زمان عج اهدا کنید ثواب ختم شما چند برابر می شود.یعنی ثواب اهدا با ضریب محاسبه می شود .یعنی می توان برای پدر مادر عزیزان و خودتان هم بخشی از ثواب را اهدا کنید.دوستان حتما با نیت اهدا و با حضور قلب قرائت را اغاز کنید

 نام جزء  نام قاری محترم  نتیجه 
 جزء اول افتخاریقرائت شد 
 جزء دوم  یا زهرا سقرائت شد 
 جزء سوم  عطر حضورقرائت شد 
 جزء چهارمامیر قرائت شد 
 جزء پنجمامیر قرائت شد 
 جزء ششم سیدعلیرضاقرائت شد 
 جزء هفتم امیرقرائت شد 
 جزء هشتم ابوالفضل رضائیقرائت شد 
 جزء نهم سید محسنقرائت شد 
 جزء دهم صادق قرائت شد 
 جزء یازدهمافشین قرائت شد 
 جزء دوازدهممیر باقر قرائت شد 
 جزء سیزدهممنتظر قرائت شد 
 جزء چهاردهم یوسف خ.خقرائت شد 
 جزء پانزدهمعبداله قرائت شد 
 جزء شانزدهمامیر قرائت شد 
 جزء هفدهمرحمتی قرائت شد 
 جزء هجدهمجعفر قرائت شد 
 جزء نوزدهمسادات  قرائت شد
 جزء بیستم حشمت قرائت شد 
 جزء بیست و یککیان قرائت شد 
 جزء بیست و دومحسین ع قرائت شد 
 جزء بیست و سهحبیبقرائت شد 
 جزء بیست و چهارطاها قرائت شد 
 جزء بیست و پنجسیدمحسن رضوی قرائت شد 
 جزء بیست و ششحسین قرائت شد 
 جزء بیست و هفتصادق قرائت شد 
 جزء بیست و هشتفاطمهقرائت شد
 جزء بیست و نه  ابوریحانقرائت شد 
 جزء سی حبیب قرائت شد 

   


نظرات()  
1397/02/29  ساعت 01 و 14 دقیقه و 05 ثانیه    ویرایش: 1397/03/17 ساعت 05 و 42 دقیقه و 45 ثانیه
توسط:
نوع مطلب: مراسم ختم قران ،

بسم الله الرحمن الرحیم 
شهر رمضان الذی انزل فیه القران 
برنامه پنجمین مراسم ختم کامل قران مجید ویژه خوانندگان وبلاگ صبح قریب .رمضان 1397 را با توکل بر پروردگار و با نیت تعجیل در فرج و ظهور آقا و سرورمان امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف را اغاز می کنیم .دوستان عزیزی که اسمشان در برنامه ختم هست بعد از قرائت جزء تخصیص داده شده به انها اعلام کنند تا نتیجه قرائت در جدول درج شود.تشکر از همه مومنان و منتظران عزیز .
شیخ عباس قمی می فرماید:اگر ثواب ختم قران را به امام زمان عج اهدا کنید ثواب ختم شما چند برابر می شود.یعنی ثواب اهدا با ضریب محاسبه می شود .یعنی می توان برای پدر مادر عزیزان و خودتان هم بخشی از ثواب را اهدا کنید.دوستان حتما با نیت اهدا و با حضور قلب قرائت را اغاز کنید .ان شا همدیگر را از دعای خیر و دعا برای تعجیل در ظهور محروم نکنیم.

 نام جزء  نام قاری محترم نتیجه قرائت 
 جزء اول سادات قرائت شد
 جزء دوم ابوریحان قرائت شد
 جزء سوم ابوالفضل قرائت شد
 جزء چهارم afzal قرائت شد
 جزءپنجم صادق قرائت شد
 جزء ششم علی مهربان-یازهرا قرائت شد
 جزء هفتم سید محسن  قرائت شد
 جزء هشتم امیر قرائت شد 
 جزء نهم جسین قرائت شد
 جزء دهم علیرضا قرائت شد
 جزء یازدهم سعید  قرائت شد
 جزء دوازدهم منتظر قرائت شد
 جزء سیزدهم مهدی قرائت شد
 جزء چهاردهم حسین 7004 قرائت شد
 جزء پانزدهم مهدیس قرائت شد 
 جزء شانزدهم مهدی م قرائت شد
 جزء هفدهم جعفر قرائت شد
 جزء هیجدهم میثم313 قرائت شد
 جزء نوزدهم افشین قرائت شد
 جزء بیستم afzal قرائت شد
 جزء بیست و یکم ج.ک قرائت شد
 جزء بیست و دوم حسین م  قرائت شد
 جزء بیست و سوم صبح صادق قرائت شد
 جزء بیست وچهارم فاضل قرائت شد
 جزء بیست و پنجم سیدعلیرضا قرائت شد
 جزء بیست و شش منتظر قرائت شد
 جزء بیست و هفتم م. ب قرائت شد
 جزء بیست وهشت کیان  قرائت شد
 جزء بیست و نهم ابوریحان قرائت شد
 جزء سی ام عباس ج  قرائت شد

   


نظرات()  
1396/03/20  ساعت 01 و 16 دقیقه و 51 ثانیه    ویرایش: 1397/03/1 ساعت 05 و 05 دقیقه و 22 ثانیه
توسط:
نوع مطلب: مراسم ختم قران ،

 نام جزء  نام قاری  نتیجه 
 جزء اول علیرضا قرائت شد
 جزء دوم  حبیب4 قرائت شد 
 جزء سوم  احسان  قرائت شد
 جزء چهارم صادق قرائت شد
 جزء پنجم حبیب  قرائت شد
 جزء ششم حسین قرائت شد
 جزء هفتم  خواهر سادات  قرائت شد 
 جزء هشتم  افشین قرائت شد 
 جزء نهم  مهدی قرائت شد
 جزء دهم  امیر  قرائت شد
 جزء یازدهم امیر قرائت شد
 جزء دوازدهم منتظر قرائت شد
 جزء سیزدهم  حبیب قرائت شد 
 جزء چهاردهم حسین قرائت شد
 جزء پانزدهم س . ت  قرائت شد
 جزء شانزدهم دختر فاطمی قرائت شد
 جزء هفدهم سید محسن قرائت شد
 جزء هیجدهم صادق (2) قرائت شد
 جزء نوزدهم  امیر  قرائت شد
 جزء بیستم  ابوالفضل قرائت شد
 جزء بیست و یکم محسن قرائت شد
 جزء بیست و دوم  س . ت  قرائت شد
 جز بیست و سوم حبیب 3 قرائت شد
 جزء بیست و چهارم منتظر قرائت شد
 جزء بیست و پنجم حسین2 قرائت شد
 جزء بیست و ششم محمدعلی قرائت شد 
 جزء بیست و هفتم سید علیرضا قرائت شد
 جزء بیست و هشتم افشین  قرائت شد
 جزء بیست و نهم  ابوریحان  قرائت شد
 جزء سی ام  حبیب قرائت شد

   


نظرات()  
1395/03/24  ساعت 15 و 42 دقیقه و 38 ثانیه    ویرایش: 1397/03/1 ساعت 05 و 06 دقیقه و 39 ثانیه
توسط:
نوع مطلب: مراسم ختم قران ،

بسم الله الرحمن الرحیم
طرح ختم قران خوانندگان وبلاگ صبح قریب رمضان ۹۵ به نیت تعجیل در فرج حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف .ترتیب قاریان محترم براساس ترتیب اعلام امادگی است .سایر عزیزان هم درصورت تمایل اعلام امادگی کنند.
 شماره جز نام قاری  نتیجه
 جز اول  صادق قرائت شد
 جز دوم محمدحسن قرایت شد
 جز سوم سهیل قرائت شد
 جز چهارم
 کلام قرائت شد
 جز پنجم ستار قرایت شد
 جز ششم دخترفاطمی قرایت شد
 جز هفتم سادات قرایت شد
 جز هشتم  سید علیرضا قرایت شد
 جزنهم جواد قرائت شد
 دهم افشین قرائت شد
 جز یازدهم محمدرضا قرائت شد
 جز دوازدهم جعفر قرائت شد
 جز سیزدهم مصطفی  قرایت شد 
جز چهاردهم  حدیث انتظار  قرایت شد
 جز پانزدهم ابراهیم قرائت شد
 جز شانزدهم ابراهیم قرائت شد
 جز هفدهم امیرعلی قرائت شد
 جز هجدهم منصور قرایت شد
 جز نوزدهم جواد قرائت شد 
 جز بیستم نسیم قرایت شد
 جز بیست ویکم  /////// قرایت شد
 جز بیست و دوم جواد  قرایت شد
 جز بیست و سوم هادی قرایت شد
 جز بیست و چهارم بیگدلی قرایت شد
 جز بیست و پنجم جواد قرایت شد
 جز بیست و ششم افشین قرایت شد
 جز بیست و هفتم عباسعلی قرایت شد
جز بیست و هشتم  ابوریحان قرایت شد
 جز بیست و نهم  منتظر قرایت شد
 جز سی ام  امیر قرایت شد

   


نظرات()  
1394/04/14  ساعت 16 و 19 دقیقه و 09 ثانیه    ویرایش: 1397/03/1 ساعت 05 و 08 دقیقه و 46 ثانیه
توسط:
نوع مطلب: مراسم ختم قران ،


 نام جز قران کریم نام قاری محترم  نتیجه
 جز اول علی قرایت شد
 جز دوم
 علی قرایت شد
 جز سوم خادم قرایت شد
 جز چهارم سعید قرایت شد
 جز پنجم  محمدحسن قرایت شد
 جز ششم محمد حسن قرایت شد
 جز هفتمجواد قرایت شد
 جز هشتمجواد قرایت شد
 جز نهم هادی قرایت شد
 جز دهم  هادی قرایت شد
 جز یازدهم صادق قرایت شد
 جز دوازدهم منتظر قرایت شد
 جز سیزدهم دخترفاطمی قرایت شد
 جز چهاردهم خاک زیر پای رزمندگان قرایت شد
 جز پانزدهم مصطفی قرایت شد
 جز شانزدهمtnt قرایت شد
 جز هفدهم  ستار قرایت شد
 جز هجدهم منتظر قرایت شد
 جز نوزدهمسادات قرایت شد
 جز بیستم سادات قرایت شد
 جز بیست و یکم ابوریحان قرایت شد
 جز بیست و دوم محمدرضا قرایت شد
 جز بیست و سوم ابوریحان قرایت شد
 جز بیست و چهارم امیرعلی قرایت شد
 جز بیست و پنجمامیرعلی قرایت شد
 جز بیست و ششم خاک زیر پای رزمندگان قرایت شد
 جز بیست و هفتم خاک زیرپای قرایت شد
 جز بیست و هشتم مهدی قرایت شد
 جز بیست و نهم صادق قرایت شد
 جز سی ام مهدی قرایت شد

   


نظرات()  
1394/03/26  ساعت 17 و 04 دقیقه و 04 ثانیه    ویرایش: 1397/03/1 ساعت 05 و 07 دقیقه و 47 ثانیه
توسط:
نوع مطلب: مراسم ختم قران ،

 نام جز قران نام قاری محترم نتیجه
 جز اول قران کریم حسین دومان قرایت شد
جز دوم خاک زیر پای .. قرایت شد
 جز سوم  خاک زیر پای قرایت شد
 جز چهارم  صادق قرایت شد
جز پنجم خاک زیر پای قرایت شد
 جز ششم جواد قرایت شد
 جز هفتم  امیر علی قرایت شد
 جز هشتم امیر علی قرایت شد
 جز نهم امیر حسن  قرایت شد
 جز دهم سعید قرایت شد
 جز یازدهم منتظر قرایت شد 
جز دوازدهمدختر فاطمی قرایت شد
 جز سیزدهم ستار قرایت شد
جز چهاردهمدختر فاطمی  قرایت شد
جز پانزدهمسالمی قرایت شد 
 جز شانزدهم مصطفی  قرایت شد
جز هفدهم سیدعلیرضا مشهد قرایت شد
 جز هجدهم محمد حسن قرایت شد
 جز نوزدهمخاک زیر پای قرایت شد
 جز بیستممازندرانی قرایت شد
 جز بیست ویک علی قرایت شد
 جز بیست و دوم علیرضا قرایت شد
 جز بیست و سوم سعید قرایت شد
 جز بیست و چهارم TNT قرایت شد
 جز بیست و پنجم یعقوب قرایت شد
 جز بیست و ششم حاج علی قرایت شد
 جز بیست و هفتم عامری قرایت شد
 جز بیست و هشتم سادات قرایت شد 
 جز بیست و نهم مهدی قرایت شد
 جز سی ام ابوریحان قرایت شد

   


نظرات()  

صبح قریب

محو کن در باده ات جام مرا ، کربلائی کن سرانجام مرا
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو