با ما باشید ، با تابش اولین اشعه های خورشید یوسف زهرا عجل الله تعالی فرجه الشریف

طرح ختم قران در ماه مبارک رمضان به نیت تعجیل در ظهور آقا امام زمان عج توسط خوانندگان وبلاگ صبح قریب

سردبیروبلاگ :امیر
تاریخ:بیست و ششم خرداد 94-04:04 ب.ظ

 نام جز قران نام قاری محترم نتیجه
 جز اول قران کریم حسین دومان قرایت شد
جز دوم خاک زیر پای .. قرایت شد
 جز سوم  خاک زیر پای قرایت شد
 جز چهارم  صادق قرایت شد
جز پنجم خاک زیر پای قرایت شد
 جز ششم جواد قرایت شد
 جز هفتم  امیر علی قرایت شد
 جز هشتم امیر علی قرایت شد
 جز نهم امیر حسن  قرایت شد
 جز دهم سعید قرایت شد
 جز یازدهم منتظر قرایت شد 
جز دوازدهمدختر فاطمی قرایت شد
 جز سیزدهم ستار قرایت شد
جز چهاردهمدختر فاطمی  قرایت شد
جز پانزدهمسالمی قرایت شد 
 جز شانزدهم مصطفی  قرایت شد
جز هفدهم سیدعلیرضا مشهد قرایت شد
 جز هجدهم محمد حسن قرایت شد
 جز نوزدهمخاک زیر پای قرایت شد
 جز بیستممازندرانی قرایت شد
 جز بیست ویک علی قرایت شد
 جز بیست و دوم علیرضا قرایت شد
 جز بیست و سوم سعید قرایت شد
 جز بیست و چهارم TNT قرایت شد
 جز بیست و پنجم یعقوب قرایت شد
 جز بیست و ششم حاج علی قرایت شد
 جز بیست و هفتم عامری قرایت شد
 جز بیست و هشتم سادات قرایت شد 
 جز بیست و نهم مهدی قرایت شد
 جز سی ام ابوریحان قرایت شدنظرات()